Hotel barona Roppa w Rzeszowie

Trzypiętrowy, szary budynek (ale z charakterystycznymi, okrągłymi oknami klatki schodowej, widocznymi od ul. św. Mikołaja) położony przy ul. Asnyka (naprzeciwko Poczty Polskiej) wybudowany został jeszcze przed wojną, w tak modnym wówczas modernizmie.

Odkrycie szczątków biskupa Ignacego Krzyżanowskiego w Przemyślu

W lutym, 2014 roku, podczas prac archeologicznych pod kaplicą Fredrów (Krzyża Świętego) w przemyskiej archikatedrze odnaleziono spróchniałą trumnę z ludzkimi szczątkami oraz fragmentami mitry i pastorału. Jak powiedział ks. proboszcz katedry przemyskiej w rozmowie dla Polskiego Radia Rzeszów, mogą to być szczątki biskupa pomocniczego przemyskiego Ignacego Krzyżanowskiego. To on koronował przemyską Madonnę Był on przez pewien czas proboszczem w Kańczudze. Był biskupem tytularnym saldycejskim, również kanonikiem i kanclerzem kapituły przemyskiej oraz oficjałem sądu biskupiego.

Krypty pod archikatedrą przemyską

Krypty pod archikatedrą przemyską Podziemia archikatedry przemyskiej przez lata zapomniane, zostały ponownie odkryte i odrestaurowane. Przy okazji trwających przez ostatnie lata zakrojonych na szeroką skalę prac archeologiczno-konserwacyjnych uporządkowano, odgruzowano i odwodniono krypty pod nawą główną i prezbiterium. Przygotowano również wejście do podziemi znajdujące się w przedsionku katedralnym. Krypty powstawały już od XV wieku, kiedy to bp Mikołaj Błażejowski wybudował prezbiterium. Od prezbiterium rozpoczynano budowę dwanych kościołów.

Nagrobek Schaitterów w Krośnie

Etykietowanie:
Jest to najstarszy w chwili obecnej nagrobek na krośnieńskim Starym Cmentarzu. Spoczywają w nim dzieci Tomasza i Karoliny Schaitterów, kupców, którzy przenieśli się z Rzeszowa do Krosna. Wystawiony został 27 lipca 1837 roku po ich śmierci . Rodzice spoczywają na Starym Cmentarzu w Rzeszowie. zobacz też arykuł o Schaitterach na: http://www.mmrzeszow.pl/artykul/u-schaitterow-kupisz-wszystko

Kamienica Porcjuszów w Krośnie

Etykietowanie:
Kamienica Porcjuszów, znanego nam już z Regiopedii Wojciecha Porcjusza, mieszczanina krośnieńskiego, szkockiego pochodzenia, handlującego winami z Węgrami, zaopatrującego piwnice króla Zygmunta III Wazy, znajduje się na krośnieńskim Rynku. Początkowo włascicielem tej nieruchomości była rodzina Hesnerów. Kiedy Wojciech Porcjusz poślubił córkę Hesnerów - Annę nabył ok. 1626 roku i tę kamienicę. Do dzisiaj zachował się późnorenesansowy portal arkadowy z czasów Porcjusza. Zachowała się w kluczu portalu data 1640 z inicjałami W.P. i A.P. Kamienica przebudowana na początku XX wieku.

Budynek Towarzystwa Zgoda w Krośnie

Towarzystwo mieszczańskie Zgoda zostało założone w 1891 roku w Krośnie, a jego głównym celem było: "podniesienie chrześcijańskiego mieszczaństwa pod względem kulturalnym, społecznym i ekonomicznym". Kiedy w 1908-1909 wzniesiono obecny budynek, przylegający do pałacu biskupiego, krośnieńscy mieszczanie mieli możliwość prowadzenia ciekawych odczytów, wystawień amatorskiego teatru a nawet prowadzenia własnej biblioteki. Budynek, który możemy dzisiaj oglądać wystawiono w duchu secesji. Jego dekorację stanowią herby Królestwa Polskiego i Litwy oraz herb miasta Krosna.

Kamienica wójtowska w Krośnie

Etykietowanie:
Kamienica na krośnieńskim Rynku, w której zamieszkiwali krośnieńscy wójtowie. Pochodzi z I poł. szesnastego stulecia. Jej ciekawą dekorację stanowi tarcza z orłem polskim i monogramem królewskim Zygmunta Starego. Na kamienicy znajduje się także gmerk ówczesnego właściciela kamienicy Hieronima Stano.

Kościółek gimnazjalny w Jaśle

Ten malowniczy kościółek mieniący się czerwienią cegieł powstał w latach 1892-1893 z inicjatywy dyrektora jasielskiego gimnazjum Klemensa Sienkiewicza oraz nauczycieli pobliskiego jasielskiego gimnazjum. Stoi on zresztą nieopodal I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. Żona dyrektora Hermina zajmowała się ściąganiem składek od licznych ofiarodawców, przede wszystkim mieszkańców miasta. W okresie przed ostatnią wojną odbywały się tu nabożeństwa dla młodzieży i dla dorosłych. Tu rozpoczynano i kończono rok szkolny.

Kapliczka powstańcza w Lesku przy ul. Unii Brzeskiej

Etykietowanie:
W Lesku znajdziemy przy ul. Unii Brzeskiej kapliczkę, którą fundował aptekarz Barański, jako wotum dziękczynne za szczęśliwy powrót swego syna z Powstania Styczniowego . Znajduje się tu tabliczka a na niej rok 1863. Wewnątrz ustawiono ołtarzyk, i fotografię na której utrwalono dzielnego powstańca w otoczeniu rodziny. 17 letni Józio Barański miał wrócić z więzienia w dziurawym płaszczu, ogromnie zawszony; swoim widokiem wzruszył mieszkańców, na jego widok wszyscy zapłakali.

Tajemnicze krypty frysztackiego kościoła

Kiedy w 1924 roku burzono stary, drewniany kościół we Frysztaku, aby na jego miejscu wybudować nową, murowaną świątynię, natrafiono na grzebalne krypty... Stary, modrzewiowy kościół frysztacki pochodził z 1442 roku. W najważniejszym miejscu kościoła tj. w prezbiterium opodal głównego ołtarza natrafiono na komorę grobową, która zawierała trzy trumny, kryjące szczątki duchownych. W podziemiach znaleziono również monety z czasów panowania króla Kazimierza Wazy. Tajemnicza trumna z pałaszem Pod starym kościołem był też zamurowany grobowiec fundatorów świątyni.