Lubówiec w gminie Skępe

Lubówiec - mała wieś nad Jeziorem Lubówieckim w gminie Skępe, w powiecie lipnowskim, w województwie kujawsko - pomorskim. Leży na obrzeżach gminy Skępe. Dawniej należała do parafii Chrostkowo. W "Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego" można przeczytać, że w XIX w. było gruntów włościańskich 251 morgów, w tym 197 morgów ornych, 23 domów, 338 mieszkańców, folwark liczył 939 morgów, w tym 249 ornych, 5 domów, 17 mieszkańców, istniała tu osada karczemna z domem zajezdnym, 11 mieszkańców, we wsi mieściła się straż leśna. Za czasów Gustawa Zielińskiego około 1833 r.

Łówcza

Łówcza- wieś w powiecie lubaczowskim, w gminie Narol, często spotykana jako Łuwcza, a po rusku Łiwcza. Wieś położona jest bardzo malowniczo, na zachodnim skłonie Roztocza Południowego, zwanego też Rawskim. Na pograniczu Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej i Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Dawniej wśród wspaniałych lasów z bogactwem roślin i zwierząt.

Palestyna (województwo podlaskie)

Palestyna - osada w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Kuźnica wieś wchodząca w skład sołectwa Bilminy- to dawna kolonia żydowska. Leży po południowej stronie rzeki Przerwy. Założona została w XIX wieku przez osadników żydowskich, którzy trudnili się uprawą roli i ogrodnictwem. Ostatni Żydzi opuścili Palestynę w 1937 roku.

Bilminy

wieś w gminie Kuźnica, powiat sokólski, województwo podlaskie, położona po obu stronach rzeki Przerwy, prawego dopływu Łosośny. Jej nazwa pochodzi od nazwiska bojarów litewskich osiedlonych tu prawdopodobnie w XVI w. Rozproszone ułożenie budynków jest typowe dla okolicy szlacheckiej. Obecnie wieś liczy 14 gospodarstw specjalizujących się w hodowli owiec i bydła.

Długosielce - pamiątki po II wojnie światowej

wieś położona w woj. Podlaskim w obrębie gminy Kuźnica. Nazwa tej wsi nawiązuje do tego, iż jest ona bardzo długa. Kiedyś liczyła wielu mieszkańców. Dziś pozostało tu tylko 47 osób. W 1914 r. wszyscy mieszkańcy uciekli na Syberię; powrócili dopiero w 1922. Podczas ich nieobecności w 1920 przez te tereny przeszedł front rosyjski. Do dziś na polach i łakach można znaleźć slady dawnych walk np. mnóstwo łusek i nabojów W lasach są jeszcze okopy.

Ligowo gmina Mochowo

Ligowo - wieś w województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, w gminie Mochowo. Parafię erygowano 22 września 1388 r. Najpierw istniał drewniany kościół pod wezwaniem świętego Mateusza Ewangelisty. W 1724 r. pobudowano nowy drewniany kościół, który był wiele razy remontowany. Budowę murowanej świątyni w stylu neogotyckim rozpoczęto w 1906 r., a ukończono w 1913 r. 10 października 1913 r. konsekrował ją biskup Antoni Julian Nowowiejski. Kościół pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny jest najokazalszym zabytkiem Ligowa. W 1949 r.