Rezerwat przyrody Stary Zagaj

Rezerwat przyrody Stary Zagaj - leśny rezerwat przyrody o powierzchni 125 ha. Powstał w 2001 r., położony w pobliżu wsi Pokrzywnik i Suradówek. Pod ochroną grąd subkontynentalny w odmianie mazowieckiej, dąbrowa świetlista, łęg jesionowy, ols porzeczkowy, łęg olszowo-jesionowy, bór mieszany w odmianie sarmackiej, rośliny: lilia złotogłów, wilczomlecz słodki, bluszcz pospolity, miodunka wąskolistna.