Dęby w Jordanowie (gm. Świebodzin)

Przy kościele parafialnym pw. św. Anny w Jordanowie, w południowej części placu kościelnego, rośnie m.in. siedem okazałych dębów szypułkowych - pomników przyrody. Ich wiek szacowany jest na około 400-500 lat. Dęby jordanowskie mierzą 17-21 metrów wysokości, a w obwody pni poszczególnych okazów wynoszą: 310, 319, 377, 492, 540, 582 i - najgrubszego - 711 centymetrów, według informacji na tabliczce umieszczonej na pniu tego drzewa - wrzesień 2014 roku (687 cm - według informacji na stronie internetowej parafii pw. św. Anny w Jordanowie). S.

Międzyzdrojskie pomniki przyrody

O atrakcyjności Międzyzdrojów stanowi nie tylko wyspiarskie położenie i liczne atrakcje turystyczne oraz ciekawa architektura z XIX i początków XX w., ale również wyjątkowy świat przyrody. - Pomniki kojarzą nam się przeważnie z budowlami upamiętniającymi historię i ludzi - mówi Joanna Ścigała, inspektor ds. promocji bioróżnorodności i zabytków Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. - Równie ciekawe są rośliny, głównie stare drzewa różnych gatunków, które pamiętają odległe czasy. Dużo o nich wiemy dzięki opracowaniu dendrologicznemu dr n. przyrodniczych Alojzego Kowalczyka.

Pomniki przyrody w Nowej Soli

Pomniki przyrody w Nowej Soli

Pomniki przyrody w gminie Błażowa

1. Buk pospolity "Miłosz" (ok.200 lat) - obwód 364 cm - na terenie wsi Kąkolówka, przy drodze Błażowa-Ujazdy. 2. Dąb szypułkowy (ok.200 lat) - obwód 430 cm - na terenie miasta Błażowa - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. 3. Dąb szypułkowy (ok.200 lat) - obwód 300 cm - na terenie Błażowej Dolnej - na skraju kompleksu leśnego, ok. 200 m na północ od drogi Błażowa-Dylągówka.

Lipka. Aleja lipowa.

Droga prowadząca do wsi Lipka w gminie Dolice jest obsadzona starymi drzewami lipowymi. Aleja ta została wpisana w rejestr pomniów przyrody naszego województwa. Cała droga ma długość około 3 km i rośnie na niej około 380 starych, pięknych lip.

Szczecin. Drzewa Pamięci.

Miasto Szczecin postanowiło uczcić zasłużonych ludzi, tych którzy zostali pochowani po za miastem. Dla każdego z nich posadzone zostanie symboliczne drzewo. Rolę tę spełnią dęby które symbolizują długowieczność. Autorami tego pomysłu jest Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość. Pierwsze drzewa zasadzono w dniu Zaduszek. Przy każdym ma się znaleźć ławeczka, na której można będzie usiąść i wspomnieć daną osobę. Drzewa Pamięci sadzone będą co roku w różnych miejscach cmentarza. Pierwsze drzewo poświęcone jest '

Choszczno. Pomniki przyrody.

Na obszarze miasta występuje 13 pomników przyrody. Najbardziej znanym jest „Lipa Czarnieckiego”. • Lipa drobnolistna „Lipa Czarnieckiego” o obwodzie 760cm, 460 cm (skrzyżowanie ul. Piastowskiej i ul. Władysława Jagiełły) • Dąb szypułkowy „Choszcz” o obwodzie 447 cm (cmentarz komunalny) • Wiąz szypułkowy o obwodzie 443 cm (ul. Władysława Jagiełły) • 3 dęby szypułkowe o obwodzie od 355 cm do 438 cm (Park Moniuszki) • 2 dęby szypułkowe o obwodach 355 cm i 380 cm (ul. Piastowska)

Choszczno. Lipa Czarnieckiego

Pomnik przyrody w Choszcznie. Znajduje się on na niewielkim pagórku przy skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i ul. Władysława Jagiełły. Tworzyły go dwie zrośnięte ze sobą lipy drobnolistne o obwodzie 760cm, 460 cm i wysokości 22m. Niestety jedna z lip została zniszczona w wyniku podpalenia. Przez wieki drzewa nazywano „Lipą Siedmiu Braci” (wg legendy rosło tam siedem lip), a po 1945 roku „Lipą Czarnieckiego”. Zgodnie z dawnymi wierzeniami, dopóki lipa żyje i rośnie, miasto Choszczno jest bezpieczne.

Rezerwat przyrody "Radowice"

Rezerwat przyrody Radowice leży na południowym krańcu wzniesień i pagórków Pojezierza Łagowskiego. Teren opada ku Dolinie Środkowej Odry, a także na południowy wschód ku rzece Obrzycy. Rezerwat umiejscowiony jest pomiędzy miejscowościami Radowice, Podlegórz, Okunin, Obłotno. Zajmuje obszar około 52 hektarów.

Pomnik przyrody "Bełkotka"

Źródło solanki bijące w lesie bukowym między górami Winiarska (529 m n.p.m.) i Przedziwna ( 552 m n.p.m.), w odległości ok. 1 km na zachód od centrum Iwonicza Zdroju. Od 1966 roku pomnik przyrody, popularne miejsce wycieczek turystów i kuracjuszy. Atrakcją Bełkotki jest nieustanne bełkotanie i wewnętrzne burzenie wody na skutek wydobywania się solanki, ropy i gazu. Tego rodzaju zjawisko określa się mianem wycieku bitumicznego.