Historia parafii Handzlówka - Proboszczowie Parafii Handzlówka

Hadzlówka została założona w 1381 roku; przypuszczalnie równolegle z powstaniem wioski powstała i parafia, wzmiankowana w liście papieskiego legata Dymitra z 1384 roku. Proboszczowie parafii Handzlówka do 1774 roku: 1. Michał 1450. 2. Maciej, prezent. przed 7 IX 1479 do po 1482. 3. Z Łańcuta Piotr 1529. 4. Z Rzeszowa Andrzej 1543. 5. Z Tyczyna Jan 1545 +1552. 6. Kwolek Jan inst. 18 V 1552, usunięty 17 VI 1560. 7. Z Kartuz Jerzy 1612. 8. Mężyk Melchior OM inst. 30 VI 1634, rezygn. 20 XII 1639 i 25 II 1641.

Parafia św. Kazimierza w Białymstoku

Kościół: rzymskokatolicki, archidiecezja: białostocka, Wezwanie: św. Kazimierza Parafię erygował bp Edward Kisiel dekretem z 17 VI 1977 r. Wydzielił ją z parafii św. Rocha, a pierwszym proboszczem mianował ks. Bogdana Maksimowicza. Nowa parafia najpierw korzystała z drewnianej kaplicy, znajdującej się na cmentarzu grzebalnym parafii św. Rocha. Kaplicę tę - św. Kazimierza - wzniósł ks. Adam Abramowicz w 1946 r. Zezwolenie na budowę nowego kościoła parafialnego, po wielu trudnościach, otrzymano w 1981 r. Po rozstrzygnięciu konkursu na projekt świątyni, do realizacji wybrano koncepcję inż.

Kalendarium parafii Lubzina

Etykietowanie:
1185 -najstarsze wzmianki o wsi Lubzina 1222-powstaje najprawdopodobniej pierwszy kościół (wzmiankowany przez Długosza ) 1277 21 03 Bolesław zwany Wstydliwy książę ziemi krakowskiej i sandomierskiej wszystkie wioski opactwa Cystersów Koprzywnickich, które wymienił po imieniu uwolnił od wszelkich ciężarów wśród nich wymieniono Lubszynę czyli Lubzinę 1277r-1300 powstaje w Lubzinie parafia ( fundacja opactwa cystersów z Koprzywnicy koniec XIII w Leszek Czarny podtrzymuje i odświeża postanowienia Bolesława Wstydliwego 1279 w Kodeksie DYPLOMATYCZNYM Malopolski zost

Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Dylągówce

Idea Propozycja budowy kościoła została zgłoszona oddolnie od samych parafian wsi Dylągówka. Z racji znacznych odległości do najbliższej świątyni w Hyżnem i konieczności przebycia drogi czasami blisko kilkunastu kilometrów postanowiono wybudować nowy budynek sakralny. Informacje konstrukcyjne

Jadwiżanka

Przez pewien czas Koźla miała własną gazetę: była to Jadwiżanka - gazeta parafii św. Jadwigi. Pierwszy numer ukazał się w grudniu 1998 roku. Pismo redagowała Mariola Zapotoczna, nauczycielka miejscowej szkoły podstawowej. Ostatnie dwa numery gazety ukazały się w Wielki Post i Wielkanoc 2000 roku. Redagował je kleryk Ziemowit Katulski, który w kościele w Koźli miał swoją mszę prymicyjną. Miejscowości, do których docierała gazeta Koźla Bogaczów Wysoka Grabowiec Sterków Pajęczno Krzewiny

Kaplica w Piaskach

Kaplica w Piaskach powstała z adaptacji dawnej remizy strażackiej, dzięki wielkiemu zaangażowaniu i ofiarności mieszkańców Piasek. 28 marca 1993 roku przy licznym udziale wiernych i kapłanów z dekanatu i zaproszonych gości. J.E. ks Bp Dr Józef Michalik dokonał poświęcenia nowej, publicznej kaplicy, która służy wiernym z Piasek. Do czasu wybudowania kaplicy wierni na Mszę św. Niedzielną uczęszczali do Świdnicy. Odpust obchodzony jest 15 sierpnia.

Parafia Baćkowice

Wieś Baćkowice powstała w XV wieku jako wieś kościelna. Wg Jana Długosza który wspomina ją w Księdze uposażeń diecezji krakowskiej z lat 1470-1480 wieś ta nazywała się Bączkowicze i należała od około 1138 roku do 1819 roku do biskupów włocławskich. Jak wspomina Długosz już w tym czasie Bączkowice były rozległą wsią i siedzibą parafii w której był drewniany kościół parafialny pod wezwaniem św.Mikołaja. W/g księdza Kumora który badał dzieje diecezji krakowskiej parafia w Baćkowicach powstała przed rokiem 1470.

Parafia św. Jacka w Opolu-Koloni Gosławickiej

Parafia św. Jacka w Opolu-Koloni Gosławickiej - rzymskokatolicka parafia wchodząca w skład dekanatu Opole w diecezji opolskiej. Parafia powstała 15 VIII 1982 r., proboszczem jest ks. Hubert Jerzy Chudoba. Źródło: http://www.diecezja.opole.pl/

Konieczkowa

Etykietowanie:
Konieczkowa – wieś położona jest 2 km na południowy wschód od Niebylca, położona nad potokiem Gwoźnica – prawym dopływem Wisłoka. Nie wiadomo dokładnie, w którym roku Konieczkowa została założona. W XV i XVI w. wieś ta należała do rodu Machowskich, posiadających na tych terenach rozległe dobra ziemskie. W 1460 r. jej właścicielami byli bracia rodzeni: Marcisz, Mikołaj, Jan i Stanisław Machowscy. W 1508 r. Konieczkowa była własnością Mikołaja Machowskiego z Nizin, a wg regestru poborowego z 1536 r.

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaszynie

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaszynie. Z parafii Poraż zostało wydzielone 28 listopada 1952 r. terytorium samodzielnej parafii Czaszyn. Kościół murowany, budowany w latach 1825-1835. Do czasów powojennych służył jako świątynia parafialna dla wiernych obrządku greckokatolickiego. Przy parafii działa chór męski. Od roku 2009 parafia ma nowy budynek kościoła. Poprzedni budynek obecnie jest nieużywany.