Parafia św. Kazimierza w Białymstoku

Kościół: rzymskokatolicki, archidiecezja: białostocka, Wezwanie: św. Kazimierza Parafię erygował bp Edward Kisiel dekretem z 17 VI 1977 r. Wydzielił ją z parafii św. Rocha, a pierwszym proboszczem mianował ks. Bogdana Maksimowicza. Nowa parafia najpierw korzystała z drewnianej kaplicy, znajdującej się na cmentarzu grzebalnym parafii św. Rocha. Kaplicę tę - św. Kazimierza - wzniósł ks. Adam Abramowicz w 1946 r. Zezwolenie na budowę nowego kościoła parafialnego, po wielu trudnościach, otrzymano w 1981 r. Po rozstrzygnięciu konkursu na projekt świątyni, do realizacji wybrano koncepcję inż.

Kalendarium parafii Lubzina

Etykietowanie:
1185 -najstarsze wzmianki o wsi Lubzina 1222-powstaje najprawdopodobniej pierwszy kościół (wzmiankowany przez Długosza ) 1277 21 03 Bolesław zwany Wstydliwy książę ziemi krakowskiej i sandomierskiej wszystkie wioski opactwa Cystersów Koprzywnickich, które wymienił po imieniu uwolnił od wszelkich ciężarów wśród nich wymieniono Lubszynę czyli Lubzinę 1277r-1300 powstaje w Lubzinie parafia ( fundacja opactwa cystersów z Koprzywnicy koniec XIII w Leszek Czarny podtrzymuje i odświeża postanowienia Bolesława Wstydliwego 1279 w Kodeksie DYPLOMATYCZNYM Malopolski zost

Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Dylągówce

Idea Propozycja budowy kościoła została zgłoszona oddolnie od samych parafian wsi Dylągówka. Z racji znacznych odległości do najbliższej świątyni w Hyżnem i konieczności przebycia drogi czasami blisko kilkunastu kilometrów postanowiono wybudować nowy budynek sakralny. Informacje konstrukcyjne

Jadwiżanka

Przez pewien czas Koźla miała własną gazetę: była to Jadwiżanka - gazeta parafii św. Jadwigi. Pierwszy numer ukazał się w grudniu 1998 roku. Pismo redagowała Mariola Zapotoczna, nauczycielka miejscowej szkoły podstawowej. Ostatnie dwa numery gazety ukazały się w Wielki Post i Wielkanoc 2000 roku. Redagował je kleryk Ziemowit Katulski, który w kościele w Koźli miał swoją mszę prymicyjną. Miejscowości, do których docierała gazeta Koźla Bogaczów Wysoka Grabowiec Sterków Pajęczno Krzewiny

Kaplica w Piaskach

Kaplica w Piaskach powstała z adaptacji dawnej remizy strażackiej, dzięki wielkiemu zaangażowaniu i ofiarności mieszkańców Piasek. 28 marca 1993 roku przy licznym udziale wiernych i kapłanów z dekanatu i zaproszonych gości. J.E. ks Bp Dr Józef Michalik dokonał poświęcenia nowej, publicznej kaplicy, która służy wiernym z Piasek. Do czasu wybudowania kaplicy wierni na Mszę św. Niedzielną uczęszczali do Świdnicy. Odpust obchodzony jest 15 sierpnia.

Parafia Baćkowice

Wieś Baćkowice powstała w XV wieku jako wieś kościelna. Wg Jana Długosza który wspomina ją w Księdze uposażeń diecezji krakowskiej z lat 1470-1480 wieś ta nazywała się Bączkowicze i należała od około 1138 roku do 1819 roku do biskupów włocławskich. Jak wspomina Długosz już w tym czasie Bączkowice były rozległą wsią i siedzibą parafii w której był drewniany kościół parafialny pod wezwaniem św.Mikołaja. W/g księdza Kumora który badał dzieje diecezji krakowskiej parafia w Baćkowicach powstała przed rokiem 1470.

Parafia św. Jacka w Opolu-Koloni Gosławickiej

Parafia św. Jacka w Opolu-Koloni Gosławickiej - rzymskokatolicka parafia wchodząca w skład dekanatu Opole w diecezji opolskiej. Parafia powstała 15 VIII 1982 r., proboszczem jest ks. Hubert Jerzy Chudoba. Źródło: http://www.diecezja.opole.pl/

Konieczkowa

Etykietowanie:
Konieczkowa – wieś położona jest 2 km na południowy wschód od Niebylca, położona nad potokiem Gwoźnica – prawym dopływem Wisłoka. Nie wiadomo dokładnie, w którym roku Konieczkowa została założona. W XV i XVI w. wieś ta należała do rodu Machowskich, posiadających na tych terenach rozległe dobra ziemskie. W 1460 r. jej właścicielami byli bracia rodzeni: Marcisz, Mikołaj, Jan i Stanisław Machowscy. W 1508 r. Konieczkowa była własnością Mikołaja Machowskiego z Nizin, a wg regestru poborowego z 1536 r.

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaszynie

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaszynie. Z parafii Poraż zostało wydzielone 28 listopada 1952 r. terytorium samodzielnej parafii Czaszyn. Kościół murowany, budowany w latach 1825-1835. Do czasów powojennych służył jako świątynia parafialna dla wiernych obrządku greckokatolickiego. Przy parafii działa chór męski. Od roku 2009 parafia ma nowy budynek kościoła. Poprzedni budynek obecnie jest nieużywany.

Kościół parafialny pw. św. Józefa w Siedliskach

Budowę świątyni prowadzono w latach 1975- 1981 dzięki ogromnemu zaangażowaniu księdza Stanisława Króla, ówczesnego proboszcza parafii w Lubenii. Wzniesiono ją na miejscu domu rodzinnego błogosławionego księdza Józefa Kowalskiego. Została ona poświęcona przez biskupa Ignacego Tokarczuka w 1981 roku. Konsekracja kościoła odbyła się 22 sierpnia 2004 roku, a dokonał jej Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski.