Jan Cybis (1897-1972)

Etykietowanie:
Malarz, pedagog i krytyk sztuki. Współzałożyciel grupy kapistów.

Henryk Boehlke

Szczeciński artysta malarz (10.04.1920 - 20.12.2006). Znany pokoleniom szczecinian. W Szczecinie mieszkał od 1946 r. Był założycielem Klubu "13 Muz", nauczycielem w szczecińskim Liceum Plastycznym.

Stanisław Noakowski

Stanisław Noakowski urodził się w 1867 r. w Nieszawie. Jego ojciec był rejentem okręgu radziejowskiego, tłumaczem literatury francuskiej, z zamiłowania historykiem. Stanisław pierwsze nauki pobierał u ojca. W latach 1877-1884 uczył się w Szkole Realnej we Włocławku. Jego talent zauważył Ludwik Bouchard, nauczyciel i malarz. W 1886 r. został przyjęty na Wydział Architektury Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Do Rosji wyjechał na wiele lat. Aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym, w Moskwie był m.in. kustoszem muzeum, wykładowcą historii sztuki. W 1904 r.

Paweł Nowak, artysta malarz

Etykietowanie:
Paweł Nowak ur. się w 1956 roku w Aleksandrowie Kujawskim; absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (wydział malarstwa i grafiki); od 1991 roku członek Związku Artystów Plastyków, a od 2004 roku także Stowarzyszenia Pastelistów Polskich; prace prezentowane od 1986 roku na kilkunastu wystawach indywidualnych i ok. 30 zbiorowych; nagrody w konkursach m.in. III - na "Dzieło Roku 2002" Toruń, II - na IV Triennale Plastyki Włocławskiej (2003), I - na "Dzieło Roku 2002" Toruń, I - we "Włocławskich Impresjach 2004".

Zygmunt Stachura

Zygmunt Stachura, artysta malarz, urodził się w 1948 roku w Łodzi, zmarł 24 sierpnia 2006 roku w Głogowie.

Kaszkiel Lech Piotr

Etykietowanie:
Utalentowany artysta, malarz i muzyk. Mieszka w Uhowie. Malarstwem interesuje się od dzieciństwa. Specjalizuje się w malarstwie sztalugowym, maluje farbami olejnymi i akwarelą, wykonuje też ikony na drewnie. Tematyka jego prac to portrety, pejzaże, często konie i obiekty symboliczne. Jego obrazy prezentowane były na wielu wystawach w Polsce i zagranicą. Obok wielu polskich miast: Uhowa, Łap, Białegostoku, Gdańska, Karpacz, Krynicy Górskiej jego dzieła zobaczyć można było w Australii, USA, Szwecji, i Węgrzech. W roku 1980 otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki.