Józef Tajchman ps. Słowik

Józef Tajchman ps. „Słowik” (ur. 02.01.1914 r. - zm. 26 lub 27.07.1944 r.) Pochodził z Wysokiej koło Łańcuta. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej uczył się zawodu stolarza. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 roku, udało mu się uniknąć niewoli niemieckiej. Po powrocie zaprzysiężony do konspiracji na rotę Związku Walki Zbrojnej do Placówki nr 7. W zabudowaniach gospodarskich „Słowika” znajdował się wybudowany wiosną 1942 roku schron - magazyn konspiracyjny, w którym przechowywano broń, a następnie żywność.

Józef Puchała ps. Lis

Józef Puchała ps. „Lis” (ur. 16.02.1918r. - zm. 18.10.1944r.) Urodził się w Kosinie. Był klerykiem w Niepokalanowie, wystąpił z zakonu przed otrzymaniem święceń. W 1937 roku ukończył Gimnazjum Humanistyczne w Wilejce i rozpoczął służbę wojskową w 77 pułku piechoty w Lidzie. Ukończył ją w 1938 roku w stopniu kaprala podchorążego. Pracował w Urzędzie Skarbowym w Krotoszynie. We wrześniu 1939 roku brał udział w obronie Lwowa. Wrócił do Kosiny. Zaprzysiężony w 1940 roku na rotę Związku Walki Zbrojnej przez dowódcę Obwodu Łańcut AK ppor. Henryka Puziewicza ps. „Batura”.

Jan Zbigniew Szwacz ps. Puma

Jan Zbigniew Szwacz ps. Puma (ur. 08.02.1923r. - zm. 31.03.1944r.) Przed wybuchem II wojny światowej uczeń Państwowego Gimnazjum im Henryka Sienkiewicza w Łańcucie. Kapral Armii Krajowej, zaprzysiężony na rotę Związku Walki Zbrojnej w lutym 1940 roku. Należał do Placówki nr 3 i drużyny nr 3 Obwodu ZWZ Łańcut (następnie Obwodu AK Łańcut). Drużyną nr 3 dowodził Jego starszy brat pchor. Kazimierz Szwacz ps. „Gangster”. W czasie okupacji „Puma” mieszkał w pobliżu stacji kolejowej w Łańcucie.

Krwawa Oktawa w Grodzisku Dolnym

Chodzi o zamieszki do jakich doszło w czerwcu 1933 roku między chłopami a policją.

Wizyta Gubernatora Pensylwanii w Łańcucie

W sierpniu 1937 roku w podłańcuckich lasach polował gubernator stanu Pensylwania – George H. Earle.

Najazd Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Łańcut

Etykietowanie:
20-21.8.1946 r.do łańcuckiego grodu przyjechała grupa żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego. Mieli przeprowadzać masową kontrolę dokumentów mieszkańców Łańcuta szukając "elementu reakcji i wrogów systemu."

Synod protestancki w Łańcucie

Roku Pańskiego 1567  w Łańcucie odbył się synod protestancki. Wcześniej podobne zgromadzenie miało miejsce w 1565 roku. Było to skutkiem przyjęcia protestantyzmu przez właścicieli miasta - Pileckich.

Łańcucka Gwiazda czyli...najpierw rzeźnia, potem proces pokazowy

Przy ul. Danielewicza w Łańcucie znajduje się niepozorny budynek, Został wzniesiony ok. 1881 roku dla...rzeźni miejskiej. Z czasem umieszczono tutaj szkołę tkacką, wreszcie swoją siedzibę znalazło tutaj Stowarzyszenie Mieszczan "Gwiazda".

Łańcucka...Gwiazda czyli rzeźnia, a potem proces pokazowy

Przy ul. Danielewicza w Łańcucie znajduje się niepozorny budynek, wzniesiony ok. 1881 roku dla...rzeźni miejskiej. Z czasem umieszczono tutaj szkołę tkacką, wreszcie swoją siedzibę znalazło tutaj Stowarzyszenie Mieszczan "Gwiazda". Stowarzyszenia Mieszczan "Gwiazda", Gazeta Łańcucka nr 2/3, R.1995

Przedwojenni fotografowie w Łańcucie

Przedwojenny Łańcut posiadał swoich fotografów. Długoletnim fotografem, który wykonywał swój zawód w atelier przy ul. Rynek był Józef T. Zaczyński. Do dziś jego zdjęcia np. przedwojennych obiektów przemysłowych Łańcuta (np. rafinerii Potockich) można nabyć na aukcjach internetowych. W Łańcucie w czasie wojny swój zakład prowadził również Walenty Rogowski, który pochodził z pobliskiej Albigowej. Byli i fotograficy-komiwojażerowie, którzy przyjeżdżali pod zamek i naciągali ludzi na robienie zdjęć z egzotycznymi zwierzętami. Jednak tak szybko jak się pojawiali również szybko znikali...