Nadużycia

Nadużycia i ich następstwaNadużycia to niedozwolone działania użytkowników portalu, takie jak:

 1. wykorzystywanie Portalu do prowadzenia działalności niezgodnej z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami, a szczególnie nieprzestrzeganie autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Właściciela, Administratora oraz innych Osób,
 2. wprowadzanie w błąd Właściciela, Administratora, Użytkowników i Gości Portalu w zakresie przekazywanych danych
 3. zakłócanie funkcjonowania Portalu lub łączy albo ingerowanie w przekaz informacji lub oprogramowanie, w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania,
 4. udostępnianie uzyskanych ze stron Portalu lub za jej pośrednictwem danych osobowych o innych Użytkownikach, Gościach lub innych Osobach, osobom trzecim,
 5. publikowanie na Portalu informacji, które:
  5.1. naruszają prywatność lub inne prawa, w tym autorskie, jakichkolwiek innych osób lub jednostek organizacyjnych,
  5.2. naruszają zasady uczciwej konkurencji,
  5.3. godzą w wiarygodność handlową lub dobre imię innych Osób,
  5.4. zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
  5.5. są zabronione przez prawo lub godzą w przekonania światopoglądowe lub religijne.
 6. zamieszczanie we wpisach/ hasłach treści reklamowych i promocyjnych.
 7. Jeśli Użytkownik lub Gość dopuszcza się nadużyć Właściciel / Administrator może w każdej chwili zablokować Użytkownikowi Konto lub dostęp Gościa do Portalu nawet bez uprzedniego powiadamiania oraz przestrzegania jakiegokolwiek terminu.
 8. Ponadto Właściciel / Administrator może w każdej chwili zablokować Użytkownikowi Konto lub dostęp Gościa do Portalu bez uprzedniego powiadamiania oraz przestrzegania jakiegokolwiek terminu w sytuacji:
  a) uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia zawartości Portalu,
  b) wykorzystywania informacji w niedozwolony sposób,
  c) naruszenia Regulaminu lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  d) stwierdzenia godzenia w interesy Właściciela i lub Administratora,
  e) umieszczenia na Koncie lub stronach Portalu treści lub materiałów mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Portalu, w tym m.in. treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje. Administrator ma prawo ww. treści lub materiały niezwłocznie z Portalu usunąć.
 9. W przypadku zablokowania Użytkownikowi Konta, ponowne założenie Konta przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody Właściciela / Administratora.