Kontakt

Zadania Administratorów w projekcie Regiopedia.pl

 1. Administrator jest reprezentantem Mediów Regionalnych, który w aktywny sposób wspiera regionalne strony Regiopedii. Ma on uprawnienia większe niż zwykli Użytkownicy, pomaga im w edytowaniu wpisów, dba o rozwój projektu. W niedalekiej przyszłości zamierzamy wyposażyć najaktywniejszych Użytkowników Regiopedii w uprawnienia przysługujące dzisiejszym Administratorom.
 2. Uprawnienia Administratorów
  Administratorzy są uprawnieni do:
  • Zatwierdzania wpisów Użytkowników.
  • Zwracania uwagi Użytkownikom na naruszenia regulaminu.
  • Wskazywania popełnionych błędów.
  • Informowania Użytkowników o konieczności wprowadzenia zmian w wpisie.
  • Edycji wpisów.
  • Cofania zmian w wpisie.
  • Przeglądania historii usuniętych stron i usuniętych wpisów Użytkownika.
  • Usuwania i przywracania wpisów.
  • Blokowania i odblokowywania adresów IP, zakresów i zalogowanych Użytkowników.

  Wszystkie operacje wykonywane przez Administratorów muszą być zgodne z zasadami i zaleceniami Regiopedii.

 3. Kontakt z Administratorami Regiopedii
  Wszelkie pytania dotyczące Regiopedii prosimy zadawać poprzez link Kontakt. Odpowiedzą na nie właściwi dla regionu Administratorzy, a w przyszłości także Moderatorzy, którymi będą najaktywniejsi i najrzetelniejsi Użytkownicy Regiopedii. Nadamy im uprawnienia naszych Administratorów.
  • Jeśli chcesz się skontaktować z Admnistratorem odpowiadającym za interesujący Cię region, otwórz jego e-mail i wpisz tam swoje uwagi.

  Uwaga dla Administratorów: Każdy Administrator musi wskazać swój aktywny adres e-mail i niezwłocznie
  odpowiedzieć na pytania Użytkowników.

 4. Lista Administratorów
  Następujące osoby są Administratorami Regiopedii w dziennikach Mediów Regionalnych. Należy się z nimi kontaktować w sprawie działania regiopedii oraz zgłaszać swoje uwagi w sprawie rozwoju projektu.
Tytuł Nazwisko i Imię E-mail
Kujawsko-Pomorskie (Gazeta Pomorska) Kucharuk-Seklecka Karolina karolina.kucharuk@pomorska.pl
Podkarpackie (Nowiny) Markocki Przemyslaw p.markocki@nowiny24.pl
Opolskie (Nowa Trybuna Opolska) Marcjasz Grzegorz gmarcjasz@nto.pl
Świętokrzyskie (Echo Dnia) Skiba Miłosz skiba@echodnia.eu
Podlaskie (Kurier Poranny) Wojciech Kędzia wkedzia@poranny.pl
Podlaskie (Gazeta Współczesna) Zdanowicz Andrzej azdanowicz@prasapodlaska.pl
Zachodniopomorskie (Głos Koszaliński) Cezary Sołowij cezary.solowij@gk24.pl
Zachodniopomorskie (Głos Szczeciński) Marek Rudnicki marek.rudnicki@gs24.pl
Pomorskie(Głos Pomorza) Marcin Barnowski marcin.barnowski@gp24.pl
Lubelskie (Dziennik Wschodni) Gałęzowski Tomasz galezowski@dziennikwschodni.pl
Lubuskie (Gazeta Lubuska) Baumann Urszula
Chajewski Dariusz
ubaumann@gazetalubuska.pl
dchajewski@gazetalubuska.pl